English

Географика ООД

"ГЕОГРАФИКА" ООД е частна консултантска компания, специализирана в предоставянето на услуги и цялостни съвременни и високотехнологични решения в областта на регионалното и териториалното планиране, управлението и опазването на околната среда, Географските Информационни Системи (ГИС) и цифровата картография.


Основната цел на компанията е да предоставя висококачествени и ефективни решения и услуги, съобразени с нуждите и желанията на нашите клиенти.


"ГЕОГРАФИКА" ООД развива дейност си на основата на високия професионализъм, квалификацията и опита на своите експерти в съчетание с изключителните качества на геоинформационните технологии и възможностите, които те предлагат в събирането, обработката и анализa на геопространствени данни и генерирането на географска информация.


Тази информация се явява основен и незаменим информационен ресурс при управлението и планирането на регионалното развитие, териториалното устройство, както и при опазването, планирането и управлението на околната среда.


Като доказала се фирма в сферата на консултантските услуги, "Географика"ООД предлага и развива дейност, отговаряща на изискванията на клиентите си относно качество и професионално изпълнение, съгласно изискванията на Международния стандарт за управление ISO 9001:2015, ISO 20000 и ISO 27001:2013 с обхват: „Консултантски услуги в областта на регионалното развитие, териториалното устройство, управление и опазване на околната среда, изготвяне на специализирани географски информационни системи, предоставяне на услуги в областта на информационните технологии, управление на проекти и провеждане на обучения“