English

Аерофотозаснемане

Аерозаснемане на територията чрез професионална геодезическа безпилотна система (летящо крило) - eBee

 

Информацията/данните са с висока резолюция (2 см на един пиксел) и се обработват впоследствие с фотограметричен и ГИС софтуер. За целта се извършват следните дейности:

 • Облитане и заснемане на територията със сензори за събиране на позиционна и качествена информация;

 • Събиране на допълнителна позиционна и функционална информация за територията чрез високо точни мобилни ГИС, базирани на Trimble Geo7  апарати и допълнителни сензори за измерване на геометрични и функционални характеристики;

 • Обработка на теренните данни (чрез ГИС, фотограметричен и др. софтуер и процедури).

 • Представяне на картина за моментното състояние на голяма по площ територия за кратко време (в рамките на няколко часа);

 • Спестява ценно време, като дава възможност за получаване на детайлна картина, която да насочи наземно инспектиращите към най-належащите за оглед места;

В комбинация с наземно изследване се предоставя изключително точна и детайлна информация за степента на засегнатост на територията. 

Като резултат от посочените дейности можем да представим  следните готови продукти за изследваната територия:

 • Високоточна ортофотокарта;

 • База данни с дешифрирани обекти и техните геометрични и семантични характеристики;

 • Цифров модел на терена и надморската височина;

 • Цифров модел на земното покритие и начина на трайно ползване на територията;

 • Анализ на състоянието на терени и обекти

 • Площ и граници на определен обект

 • Определяне на типа земна повърхност

 • Определяне на обем

 • Възможност за визуализиране на детайли в засегнати от природни бедствия територии с точност до 3-10 см.;

 • Представяне на картина за моментното състояние на голяма по площ територия за кратко време (в рамките на няколко часа)

Тук можете да видите резултат от заснемането на Бачковски манастир

Тук можете да видите резултат от заснемането на част от град Карлово