English

ISO Сертификати

Консултантски услуги в областта на регионалното развитие, териториалното устройство, управлението и опазването на околната среда, предоставяне на услуги в областта на информационните технологии, управление на проекти,  провеждане на обучения, разработване на специализирани географски информационни системи и географски бази данни, геодезически измервания, аерофотозаснемане, дигитализиране и сканиране на аналогови географски, кадастрални и други материали, проектиране, изграждане, внедряване и поддръжка на електронни архиви

  

 

вижте сертификат ISO 9001:2015 тук

вижте сертификат ISO/IEC 27001:2013 тук

вижте сертификат ISO/IEC 20000-1:2011 тук 

 

КАТАЛОГ НА УСЛУГИТЕ

 

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО