Клиенти

Някои от клиентите на „Географика“ ООД са:

 • Администрация на Министерски съвет;
 • Министерство на регионалното развитие и благоустройството;
 • Министерство на околната среда и водите;
 • Министерство на икономиката;
 • Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
 • Министерство на образованието и науката;
 • Областните администрации: Добрич, Варна, Велико Търново, Пазарджик, Плевен, Хасково, Пловдив, Смолян;
 • Басейнови дирекции за управление на водите: Черноморски район, Западнобеломорски район, Дунавски район;
 • Общините Ботевград, Ямбол, Генерал Тошево, Балчик, Казанлък, Добричка, Плевен, Варна, Гоце Делчев, Карлово, Лом, Поморие, Ардино, Велико Търново, Смолян, Малко Търново, Дряново, Враца, Средец, Долни Дъбник, Долна Митрополия, Стамболово, Гълъбово, Камено, Крумовград, Чепеларе, Стралджа, Болярово, Полски Тръмбеш, Видин, Макреш, Роман, Карнобат, Девин, Дулово, Чипровци, Поморие, Раковски, Сатовча, Трън, Тетевен, и др.
 • Национална компания Железопътна инфраструктура;
 • Агенция по геодезия, картография и кадастър;
 • Природен парк „Българка“, природен парк „Беласица“
 • Център за градска мобилност ЕООД;
 • Национален Център за териториално развитие и др.

18921780_1289736037762397_5069401043873335729_n