Екипът на Географика

Нашият екип е съставен от силно мотивирани хора, които винаги търсят предизвикателствата и успяват да намерят тяхното решение.
Експертите ни са с дългогодишен опит в областите: регионално развитие, стратегическо планиране, околна среда, климатични промени и тяхното отражение върху природата и урбанизираните територии,
ГИС, фотограметрия, въздушно обследване на инфраструктура, на градски, планински, горски, земеделски, речни и морски територии, и други.