Сертификати

Като доказала се фирма в сферата на консултантските услуги, „Географика“ООД предлага и развива дейност, отговаряща на изискванията на клиентите си относно качество и професионално изпълнение, съгласно изискванията на Международните стандарти за управление ISO 9001:2015, ISO 20000-1:2011 и ISO 27001:2013.
Обхватът на ISO 9001:2015 включва: консултантски услуги в областта на регионалното развитие; териториалното устройство; управлението и опазването на околната среда; предоставяне на услуги в областта на информационните технологии; управление на проекти;  провеждане на обучения; разработване на специализирани географски информационни системи и географски бази данни; геодезически измервания; аерофотозаснемане; дигитализиране и сканиране на аналогови географски, кадастрални и други материали; разработване, внедряване и поддръжка на електронни архиви.