Безпилотни летателни системи SenseFly

„Географика“ ООД разполага със специализиран софтуер и високотехнологични устройства, което е квалифицирало фирмата в следните дейности:

 • дигитално заснемане на земната повърхност и изготвяне на цифрови модели (DSM + DTM);
 • 2D и 3D моделиране на повърхности, сгради и структури;
 • мултиспектрално заснемане на територията и анализ на резултатите;
 • фотограметрия – обработка на пространствени данни, ортофото изображения и изготвяне на карти;
 • получаване на данни в достъпни формати като shp, dwg, las, lyr, kml съвместим за Google Earth;
 • висока скорост на заснемане и оперативност при обработка на големи площи за кратко време;
 • работа с високотехнологично, прецизно професионално оборудване и софтуер на водещи в бранша компании и др.

 

Безпилотен самолет SenseFly eBee:

 • RGB камера с висока разделителна способност до 2 см/пиксел, позволява цифрово заснемане на повърхността
 • Мултиспектрална камера Sequoia – с пет камери с различни канали – Green, Red, Red Еdge, Near Infrared и RGB, позволяват от изображенията да са генерира NDVI индекс.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безпилотен професионален квадрокоптер за инфраструктурно обследване и картографиране SenseFly ALBRIS:

 • 38 MP HD камера
 • термален сензор
 • 5 ултразвукови детектори за близост
 • 5 навигационни камери.

Цялостно решение за обследване на трудно достъпни високи сгради, кули, мостове, колони, далекопроводи, комини, язовирни стени, клетки на мобилни оператори, вятърни турбини и други.

Позволява достъп, заснемане и анализ на опасни за човека места и изготвяне на цифрови 3D модели и кадри, висока резолюция, термално видео и изображения.