Безпилотни летателни системи SenseFly

 

 

 

„Географика“ ООД разполага със специализиран софтуер и високотехнологични устройства, което е квалифицирало фирмата в следните дейности:

 • дигитално заснемане на земната повърхност и изготвяне на цифрови модели (DSM + DTM);
 • 2D и 3D моделиране на повърхности, сгради и структури;
 • мултиспектрално заснемане на територията и анализ на резултатите;
 • фотограметрия – обработка на пространствени данни, ортофото изображения и изготвяне на карти;
 • получаване на данни в достъпни формати като shp, dwg, las, lyr, kml съвместим за Google Earth;
 • висока скорост на заснемане и оперативност при обработка на големи площи за кратко време;
 • работа с високотехнологично, прецизно професионално оборудване и софтуер на водещи в бранша компании и др.

 

 

Тези дейности се осъществяват чрез специализирано оборудване и техника:

 

DSC_4948.jpg

 • Безпилотен самолет Sensefly eBee:
  • RGB камера с висока разделителна способност до 2 см/пиксел, позволява цифрово заснемане на повърхността
  • Мултиспектрална камера Sequoia – с пет камери с различни канали – Green, Red, Red Еdge, Near Infrared и RGB, позволяват от изображенията да са генерира NDVI индекс.
 • GNSS устройства:
  • Trimble Geoexplorer 7Х с интегриран лазерен далекомер (range finder) – измервателно геодезическо устройство
  • Trimble Pro 6H – измервателно геодезическо устройство с отделен антенен приемник свързан с Bluetooth с мобилен контролер JUNO SD. Съоръжен с технологията Floodlight, която позволява да се работи  в райони с ограничена видимост или засенчвания.

giphy-downsized-large