Софтуер

Drone_project3

„Географика“ ООД разполага със специализиран софтуер и технически инвентар, което е квалифицирало фирмата в следните дейности:

 • дигитално заснемане на земната повърхност и изготвяне на цифрови модели (DSM + DTM);
 • 2D и 3D моделиране на повърхности, сгради и структури;
 • мултиспектрално заснемане на територията и анализ на резултатите;
 • фотограметрия – обработка на пространствени данни, ортофото изображения и изготвяне на карти;
 • получаване на данни в достъпни формати като shp, dwg, las, lyr, kml съвместим за Google Earth;
 • висока скорост на заснемане и оперативност при обработка на големи площи за кратко време;
 • работа с високотехнологично, прецизно професионално оборудване и софтуер на водещи в бранша компании и др.

Logos1.jpg

Специализирани професионални програмни продукти:

 • ArcGIS 10.2- професионална платформа за събиране, обработка и анализ на геопространствени данни и генериране на геопространствена информация;
 • Trimble Pathfinder office – програма за планиране на измервания и последваща обработка на събраните геопространствени данни от GNSS устройствата Trimble;
 • TerraSync – програма на Trimble, която е интегрирана във всяко GNSS устройство, с която се управлява приемника;
 • Pix4Dmapper Pro – софтуерна платформа за професионална фотограметрична обработка на данни от аерофотозаснемания;
 • MKAD for Windows – специализирана система за картография, геодезия, кадастър, регулация и лесоустройство;
 • еMotion 2 – програма за планиране и управление на безпилотен дрон.

thumb_IMG_3617_1024.jpg