Цели и мисия

„Географика“ ООД е консултантска компания, специализирана в предоставянето на услуги и цялостни съвременни и високотехнологични решения в областта на регионалното и териториалното планиране, управлението и опазването на околната среда, Географските Информационни Системи (ГИС) и цифровата картография.

Мисията на компанията е чрез висококачествени и ефективни високотехнологични решения да предоставя възможности за вземането на информирани управленски решения, съобразени с процесите и явленията, протичащи на конкретната територия, както и съобразени с индивидуалните нужди на нашите клиенти.

„Географика“ ООД развива дейността си на основата на високия професионализъм, квалификацията и опита на своите експерти в съчетание с изключителните качества на геоинформационните технологии и възможностите, които те предлагат в събирането, обработката и анализa на геопространствени данни и генерирането на географска информация.

Тази информация се явява основен и незаменим информационен ресурс при управлението и планирането на регионалното развитие, териториалното устройство, при опазването и управлението на околната среда.