GPS/GNSS устройства

Фирмата е технически обезпечена със специализирано професионално оборудване и програмно обезпечение, разполага с квалифицирани специалисти и специфичен опит в следните направления:

 • Проектиране и разработване на цялостни ГИС приложения (вкл. разработване на географска база данни) за управлението и устройството на територията, за управление на трафика, на околната среда, подземна и надземна инфраструктура, и др., вкл. за предоставяне на електронни услуги от тях;
 • Пространствени анализи, моделиране, изготвяне на цифрови модели;
 • ГИС сървърни решения, включително публикуване на карти и географска информация в интернет;
 • Цифрова обработка на геопространствени данни, анализ и дешифриране на сателитни и аерофото изображения;
 • Теренни GPS измервания, създаване и обработка на геодезическа информация;
 • Аерозаснемане и изследване на територията на база получените аероизображения и тяхната последваща обработка;
 • Въздушно инспектиране на инфраструктурни, индустриални и промишлени обекти;
 • Заснемане и генериране на NDVI индекс в земеделието и горското стопанство;
 • Цифровизиране, сканиране и обработка на кадастрална информация;
 • Картиране и картографиране, вкл. изработване на специализирани карти на районите с риск от наводнения и карти на заплахата от наводнения, пожари и др. природни бедствия;
 • Супервизия при изпълнението на ГИС проекти;
 • Провеждане на специализирани обучения и др.

Тези дейности се осъществяват чрез специализирано оборудване и техника:

 • Безпилотен самолет Sensefly eBee:
  • RGB камера с висока разделителна способност до 2 см/пиксел, позволява цифрово заснемане на повърхността
  • Мултиспектрална камера Sequoia – с пет камери с различни канали – Green, Red, Red Еdge, Near Infrared и RGB, позволяват от изображенията да са генерира NDVI индекс.

 

Capture_Drone_google4

 

 


 • GNSS устройства:
  • Trimble Geoexplorer 7Х с интегриран лазерен далекомер (range finder) – измервателно геодезическо устройство
  • Trimble Pro 6H – измервателно геодезическо устройство с отделен антенен приемник свързан с Bluetooth с мобилен контролер JUNO SD. Съоръжен с технологията Floodlight, която позволява да се работи  в райони с ограничена видимост или засенчвания.

phonetrimble


Специализирани професионални програмни продукти:

 • ArcGIS 10.2- професионална платформа за събиране, обработка и анализ на геопространствени данни и генериране на геопространствена информация;
 • Trimble Pathfinder office – програма за планиране на измервания и последваща обработка на събраните геопространствени данни от GNSS устройствата Trimble;
 • TerraSync – програма на Trimble, която е интегрирана във всяко GNSS устройство, с която се управлява приемника;
 • Pix4Dmapper Pro – софтуерна платформа за професионална фотограметрична обработка на данни от аерофотозаснемания;
 • MKAD for Windows – специализирана система за картография, геодезия, кадастър, регулация и лесоустройство;
 • еMotion 2 – програма за планиране и управление на безпилотен дрон.

 

Logos