За нас

Baner

„ГЕОГРАФИКА“ ООД е консултантска компания, основана през 2008 година, специализирана в предоставянето на услуги и цялостни съвременни и високотехнологични решения в областта на регионалното планиране и развитие, анализ и планиране развитието на организации, региони и територии, управлението и опазването на околната среда, Географските информационни системи (ГИС), цифровата картография и тяхното приложение, информационните технологии, провеждане на специализирани обучения.

„Географика“ ООД развива дейността си на основата на високия професионализъм, квалификацията и опита на своите експерти в съчетание с изключителните качества на геоинформационните технологии и възможностите, които те предлагат в събирането, обработката и анализа на геопространствени данни и генерирането на географска информация, необходима при управлението на територии и организации.

Като доказала се фирма в сферата на консултантските услуги „Географика” ООД предлага и развива дейност, отговаряща на изискванията на клиентите си относно качество и професионално изпълнение, съгласно изискванията на Международните стандарти за управление ISO 9001:2015, ISO 20000 и ISO 27001:2013 с обхват на сертификация: „Консултантски услуги в областта на регионалното развитие, териториалното устройство, управлението и опазването на околната среда, изготвяне на специализирани географски информационни системи, предоставяне на услуги в областта на информационните технологии, управление на проекти и провеждане на обучения”.