Публикация в bas.bg за Географика

Публикация в bas.bg за Географика
септември 6, 2017 "Geographica" Ltd.

Проект  TUNESinURB („За по-добро разбиране на екосистемните услуги в градска среда чрез оценка и картиране“) изготви научнообосновани доказателства за капацитета на урбанизираните екосистеми в България да предоставят екосистемни услуги в подкрепа на вземащите решения за постигането на Дейност 5 от Стратегията на ЕС за опазване на биологичното разнообразие 2020 г.

Цялата публикация.