Корпоративeн профил за устойчивост на „Географика“ ООД за 2018 г.

Корпоративeн профил за устойчивост на „Географика“ ООД за 2018 г.
ноември 28, 2018 geo

На проведения ДЕМО ДЕН на 27 ноември в София по Акселераторска програма на CLIMATE-KIC и  Cleantech за 2018 година, „Географика“ ООД  получи признание „Корпоративен профил за устойчивост“ за изключителна експертна, финансова и менторска подкрепа на стартиращата компания CRISTA, развиваща иновативна система за анализ и интеграция на климатичните рискове.

„Географика“ ООД бе отличена като фирма, поставяща устойчивостта като приоритет не само в стратегическата си визия, управление и дигитализация на бизнес процесите, но и в добавената стойност, която създава за клиентите си.

Благодарение на това партньорство, екипът на CRISTA е на път да изведе процеса по оценка на риска в застрахователния бранш на ново ниво.