Географика извършва фотограмет- рично заснемане за целите на ПУРН

Географика извършва фотограмет- рично заснемане за целите на ПУРН
декември 1, 2019 geo

„Географика“ ООД, в обединение с партньорски фирми, има за задача да извърши фотограметрично заснемане, изготвяне на цифров модел на терена, цифров модел на повърхността и ортофото карти за целите на изработката на карти на районите под заплаха и в риск от наводнения.

Целта на този проект е да се предоставят първични геопространствени данни, необходими за формалното описание на терена, неговите съставни морфоструктурни и морфоскулптурни форми, както и пространствената конфигурация на други обекти, които формират повърхността на терена в обозначените райони със значителен и потенциален риск от наводнения (РЗПРН), разположени на територията на четирите басейнови дирекции в страната, с изключение на същия район за р. Дунав.

Събраните и обработени геопространствени данни, резултат от този проект, ще бъдат основната част от технологичната и информационна база на процедурите за подготовка и изготвяне на картите на заплахата и риска от наводнения в РЗПРН.