Две безпилотни летателни системи eBee X са по-добре от една

Две безпилотни летателни системи eBee X са по-добре от една
март 15, 2020 geo

Успешно завършените проекти по създаване на цифрови модели на терена и на повърхността на Географика се умножиха значително и за бъдещите нужди, свързани с фотограметрично заснемане, закупихме още една безпилотна летатателна система eBee X. С нея значително се повишава ефективността като се намалява времето за облитане на дадена територия.

Екипът ни е готов да посрещне всички нови предизвикателства, свързани със създаване на цифрови модели на терена.