Прецизно земеделие с GreenScan

GreenScan е проект, който предоставя услуги за прецизно земеделие посредством заснемане на определена територия с безпилотна летателна система.

Екипът на GreenScan притежава необходимите опит и експертиза за извършване на следните услуги:

  • Мултиспектрално заснемане на замеделски територии и анализ на резултатите;
  • Изготвяне на цифрови модели на релефа и терена (DSM + DTM);
  • 2D и 3D моделиране на повърхности, сгради и структури;
  • Фотограметрия – обработка на пространствени данни, ортофото изображения и изготвяне на карти;
  • Получаване на данни в достъпни формати като shp, dwg, las, lyr;
  • Висока скорост на заснемане и оперативност при обработка на големи площи за кратко време;
  • Работа с високотехнологично, прецизно професионално оборудване и софтуер на водещи в бранша компании.

GreenScan е номиниран за StartUp Europe Awards 2017 Bulgaria в категория AGRITECH.