Географика е собственик на eBee X

Географика е собственик на eBee X
септември 25, 2019 geo

След множество успешно изпълнени проекти с безпилотната летателна система на SenseFly – eBee clasic,  от днес Географика е собственик на последно поколение eBee X фиксирано крило. Системата е проектирана за широк набор от дейности за картиране на разнообразни видове територии. С един полет може да бъде покрита територия до 500 ha, а точността, която е възможно да бъде постигната е до 3 cm без наземни контролни точки.

Камерата S.O.D.A. е подходяща за всякакъв вид заснемания, а точността и покритието съответстват на изискванията на всеки проект.

Готови сме за нови предизвикателства!